Holtegården

Holtegården er et socialpsykiatrisk døgntilbud til voksne mennesker med svære psykiske lidelser, der har behov for et individuelt, fleksibelt og specialiseret rehabiliterings- eller habiliteringsforløb.