Socialpædagogisk Center

Hvem er vi?

Socialpædagogisk Center består af 3 afdelinger, der alle støtter borgere med hhv. fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt borgere der er socialt udsatte. Dette gennem forskellige tilbud alt afhængigt af afdelingerne.

De 4 afdelinger er:

 • Beskæftigelsesafdelingerne; Platform, Kærhøj og Elmegade
 • Afdeling Afklaring og Støtte der tilbyder socialpædagogisk støtte (individuelt og gruppeorienteret) til såvel borgere med handicap og psykisk sygdom samt socialt udsatte
 • Team STRAKS, der tilbyder hurtig og massivt intervenerende støtte til udsatte og psykisk sårbare borgere fra det 17.år samt varetager det opsøgende og forebyggende arbejde blandt udsatte borgere i Vejen kommune

Hvad laver vi/kerneopgaven?

Vores kerneopgave i Socialpædagogisk Center er:

I samarbejde med borgeren, at styrke og udvikle borgerens kompetencer til at mestre eget liv

Faglig tilgange i Socialpædagogisk Center:

 • Vi arbejder recoveryorienteret
 • Vi arbejder med afsæt i empowerment
 • Vi arbejder med afsæt i den psykosociale rehabiliteringstænkning
 • Vi arbejder med afsæt i følgende terapeutiske retninger:
  • Den kognitive og metakognitive tilgang
  • Den narrative tilgang
  • Den miljøterapeutiske tilgang
 • Vi anvender NADA og medicinpædagogik i arbejdet med borgerne som komplimentære strategier

Hvem kan benytte vores tilbud? 

Vores tilbud er for psykisk sårbare borgere, der bor i Vejen Kommune. Vi henvender os til mennesker, der har brug for støtte til at mestre hverdagen. 

Du kan frit benytte vores åbne tilbud. 

Vores andre tilbud skal du visiteres til af Vejen Kommune. 

Kontakt: 

Hvis du ønsker mere information kan du kontakte Socialpædagogisk Center: 

Skolegade 7, 6650 Brørup‏‏‎ ‎