Værdigrundlag

Holtegården arbejder ud fra Vejen Kommunes værdier:

Vejen Kommunes værdier


Holtegårdens værdigrundlag:

Det er vigtigt for alle mennesker at have en følelse af at have indflydelse på sit liv, at man har mulighed for at forbedre og ændre på praktiske, fysiske, sociale og personlige forhold i tilværelsen.

Vi finder det værdifuldt at:

 • Det enkelte menneske får størst mulig indflydelse på eget liv.
 • Det enkelte menneske føler sig tryg, får mulighed for at få opfyldt sine behov og drømme og udvikle egne ressourcer.
 • Det enkelte menneske har en meningsfyldt tilværelse med livsglæde, privatliv og god kontaktakt til omverdenen.

Derfor vil vi:

 • Med udgangspunkt i den kommunale handleplan og i samarbejde med borgeren udarbejde en plan for den rehabiliterende indsats og her ud fra planlægge dagligdagen.
 • Samarbejde med borgerne omkring planlægning og mål.
 • Tilbyde jeg-styrkende og identitetsskabende samtaler.
 • Tilbyde en struktureret og overskuelig hverdag med plads til spontanitet.
 • Tilbyde hjælp og støtte til personlig udvikling.
 • Tilbyde aktiviteter, f.eks. sport, musik, sang, kulturelle oplevelse og fritids aktiviteter.
 • Støtter til deltagelse i aktiviteter.
 • Støtte i forhold til social mestring ved at være motiverende og igangsættende.