Målgruppe

Holtegårdens målgruppe har, som følge af psykisk sygdom, en række forskellige konkrete problemstillinger og vil typisk være præget af følgende fokusområder:

 • Manglende evne til at planlægge
 • Manglende struktur på dagligdagen
 • Vanskeligheder ved at træffe beslutninger på grund af svær ambivalens
 • Manglende kontaktevne til andre mennesker
 • Sparsomt netværk
 • Initiativløshed
 • Passivitet
 • Tankeforstyrrelser
 • Hallucinationer
 • Vrangforestillinger
 • Forstyrret kropsopfattelse
 • Vanskeligheder ved at klare daglige fornødenheder, f.eks. personlig hygiejne, ernæring, rengøring, vask og indkøb.