Værdigrundlag

Medarbejdere og ledere i Bo- og beskæftigelsescentret Vejen arbejder ud fra Vejen Kommunes Vision, Mission & Værdier.


Bo- og beskæftigelsescentret Vejens eget værdigrundlag tager afsæt i Vejen kommunes værdier.

Der skal i organisationen være en fælles forståelse for de holdninger og den adfærd, som værdigrundlaget danner basis for.

Der udarbejdes værdigrundlag for:

  • borgere, der er visiteret til Bo- og beskæftigelsescentret Vejen
  • personalet, der er ansat i Bo- og beskæftigelsescentret Vejen
  • samarbejdspartnere og pårørende