Studerende

Praktikken

Målene for den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af praktikperioden

 • Indsigt i de love og cirkulærer der vedrører organisationen
 • Kendskab til organisationen, orientering om økonomi, målsætninger, handleplaner og aktivitetstilbud
 • Kendskab til de livsbetingelser for de borgere, der er visiteret til afdelingerne, herunder økonomi, bolig, fritid, familie og opvækst
 • Kendskab til de almindeligst forekomne handicaps samt handicappets betydning for borgerens livsudfoldelse
 • Den studerende vil få nøje kendskab til de arbejdsopgaver, målsætninger og metodevalg, som er knyttet til afdelingerne. Således at der sker en kobling mellem teori og praksis


Specialviden

 • Vi tager udgangspunkt i det humanistiske menneskesyn - det enkelte menneskes velfærd og udvikling i centrum
 • Konsekvenspædagogik - enhver handling afføder en reaktion
  Struktur - gør hverdagen overskuelig og forudsigelig, giver tryghed for den enkelte borger.
 • Totalkommunikation - f.eks. tegn til tale, billeder, det verbale sprog, kropssprog, talemaskine
 • Relationspædagogik - samspilsorienteret pædagogik der omfatter mødet mellem borger og pædagog. Nøgleord: Nærhed, empati (indføling), berøring og synkronicitet (at borger og pædagog kører i samme gear)
 • Gentle Teaching er en metode, som er relationsorienteret og bruges til genopbygning af tillid og følelsen af samhørighed imellem den enkelte borger og de nærmeste medarbejdere
 • Selv- og medbestemmelse. Bogen "Fra rejseleder til stifinder" indeholder en værdibaseret indfaldsvinkel til, hvordan det enkelte menneske inddrages i eget liv. Den individuelle borgerinddragelse lægger op til komplementære dialoger, den      enkelte bestemmer over eget liv og synliggør, at pædagogen støtter/vejleder i forhold til den enkeltes funktions-nedsættelse. Den pædagogiske rolle bliver derved et samarbejde mellem borgeren og pædagogen.

 

Studerende Nørregadehus 73

 Hvordan vi modtager studerende

 • Forbesøget tager udgangspunkt i dialog mellem studerende og vejleder
 • Ved forbesøget indgår praktikdokument 1 i samtalen
 • Den studerende vises rundt i Nørregadehus 73
 • Forbesøget planlægges så vidt muligt, så der er mulighed for at hilse på borgerne, som bor i Nørregadehus 73


De første 14 dage af praktikperioden

 • De første 14 dage bruger den studerende på at se sig omkring. Lære borgerne, personalet og arbejdsgange at kende, samt udføre alene opgaver i den enkelte borgers hjem
 • Der udarbejdes mål for praktikken i samarbejde mellem studerende og vejleder. Målene sendes af praktiksted til kontaktlæreren senest 3 uger efter praktikstart
 • Vejledningstimer 2 timer ugentligt - eller efter behov. Målene for praktikken drøftes i vejledningstimerne


Vi tilbyder

 • På personaleplan arbejder vi ud fra et værdigrundlag, som har omsorg, ærlighed, udvikling og medindflydelse i højsædet
 • På borgerplan arbejde vi ud fra et værdigrundlag, som har omsorg, etik, udvikling og medindflydelse i højsædet
 • Et lærerigt og udviklende miljø, hvor du i høj grad er med til at præge og tilrettelægge din arbejdsdag
 • En 4 ugers rulleplan for arbejdstider
 • Uddannet vejleder
 • Vejleder deltager i indbudte studiedage sammen med den studerende
Studerende Nørregadehus 75

 Hvordan vi modtager studerende

 • Forbesøget tager udgangspunkt i dialog mellem studerende og vejleder
 • Ved forbesøget indgår praktikdokument 1 i samtalen
 • Den studerende vises rundt i Nørregadehus 75
 • Forbesøget planlægges så vidt muligt, så der er mulighed for at hilse på borgerne, som bor i Nørregadehus 75


De første 14 dage af praktikperioden

 • De første 14 dage bruger den studerende på at se sig omkring. Lære borgerne, personalet og arbejdsgange at kende, samt udføre alene opgaver i den enkelte borgers hjem
 • Der udarbejdes mål for praktikken i samarbejde mellem studerende og vejleder. Målene sendes af praktiksted til kontaktlæreren senest 3 uger efter praktikstart
 • Vejledningstimer 2 timer ugentligt - eller efter behov. Målene for praktikken drøftes i vejledningstimerne


Vi tilbyder

 • På personaleplan arbejder vi ud fra et værdigrundlag, som har omsorg, ærlighed, udvikling og medindflydelse i højsædet
 • På borgerplan arbejde vi ud fra et værdigrundlag, som har omsorg, etik, udvikling og medindflydelse i højsædet
 • Et lærerigt og udviklende miljø, hvor du i høj grad er med til at præge og tilrettelægge din arbejdsdag
 • En 6 ugers rulleplan for arbejdstider
 • Uddannet vejleder
 • Vejleder deltager i indbudte studiedage sammen med den studerende
 • <
Studerende Dagcentret Kærhøj

Hvordan vi modtager studerende

 • Forbesøget tager udgangspunkt i dialog mellem studerende og vejleder
 • Ved forbesøget indgår praktikdokument 1 i samtalen
 • Den studerende vises rundt på Dagcentret Kærhøj og Værkstedet Elmegade
 • Forbesøget planlægges så der er mulighed for at hilse på borgerne


De første 14 dage af praktikperioden

 • De første 14 dage bruger den studerende på at se sig omkring, stikke fingeren i jorden, lære borgere, personale og arbejdsgange at kende
 • Mulighed for i 2. uge at gå fra med en borger og lave aktiviteter på egen hånd med evt. hjælp fra vejleder
 • Der udarbejdes mål for praktikken i samarbejde mellem studerende og vejleder. Målene i PD 2, sendes af praktiksted til kontaktlæreren senest 3 uger efter praktikstart
 • Vejledningstimer i alt 2 x 2 timer
 • PD 1A og PD 2 drøftes i vejledningstimerne
 • Rundvisning på Værkstedet Elmegade og Nørregadehus 73-75


Vi tilbyder

 • På personaleplan vægter vi værdier som omsorg, ærlighed, udvikling og medindflydelse
 • På borgerplan vægter vi værdier som omsorg, etik, udvikling og selv- og medbestemmelse
 • Et lærerigt og udviklende miljø
 • Åbenhed i forhold til input
 • Vejledning 1½ timer og ugen samt mulighed for evt. temadage
 • En plan for faste arbejdstider
 • Uddannede vejledere
 • Vejleder deltager i indbudte studiedage sammen med den studerende
Studerende Værkstedet Elmegade

 

Hvordan vi modtager studerende 

 • Rundvisning på Værkstedet Elmegade og vores afdeling på Kærhøj
 • Vejleder holder "ansættelsesmøde" med den studerende ud fra praktikdokument 1De første 14 dage af praktikperioden

 • Den studerende bruger de første to uger på at se sig omkring, stikke fingeren i jorden, og lære medarbejderne og personalet at kende
 • Der udarbejdes mål for praktikken, den studerende og vejleder i tæt samarbejde
 • Der holdes vejledningstimer 2 x 2 timerVi tilbyder

 • På personaleplan arbejder vi ud fra et værdigrundlag som har Omsorg - Ærlighed - Udvikling og Medindflydelse i højsædet
 • På brugerplan arbejder vi ud fra et værdigrundlag som har Omsorg - Etik - Udvikling - Medinddragelse i højsædet
 • Et lærerigt og udviklende miljø, hvor du i høj grad, er med til at præge og tilrettelægge din egen arbejdsdag
 • Åbenhed i forhold til dine ideer
 • Uddannet vejleder
 • Vejleder deltager i indbudte studiedage på seminariet