Pædagogik

Vi tager udgangspunkt i det humanistiske menneskesyn - det enkelte menneskes velfærd og udvikling i centrum.

 
Konsekvenspædagogik

Lilli Nielsen - konsekvenspædagogik - enhver handling afføder en reaktion. Struktur - gør hverdagen overskuelig og forudsigelig, giver tryghed for den enkelte borger.
 

Totalkommunikation

F.eks. tegn til tale, billeder, det verbale sprog, kropssprog, talemaskine.

Relationspædagogik

Samspilsorienteret pædagogik der omfatter mødet mellem borger og pædagog. Nøgleord: Nærhed, empati (indføling), berøring og synkronicitet (at borger og pædagog kører i samme gear).
 

Gentle Teaching

Gentle Teaching er en metode, som er relations orienteret og bruges til genopbygning af tillid og følelsen af samhørighed imellem den enkelte borger og de nærmeste medarbejdere.
 

Selv- og medbestemmelse

Bogen "Fra rejseleder til stifinder" indeholder en værdibaseret indfaldsvinkel til, hvordan det enkelte menneske inddrages i eget liv.
Den individuelle borgerinddragelse lægger op til komplementære dialoger, den enkelte bestemmer over eget liv og synliggør, at pædagogen støtter/vejleder i forhold til den enkeltes funktionsnedsættelse. Den pædagogiske rolle bliver derved et samarbejde mellem borgeren og pædagogen.