Nørregadehus 73

Nørregadehus 73 er et botilbud for voksne udviklingshæmmede efter Servicelovens § 105

Nørregadehus 73 består af 10 lejligheder, derudover er der en fælleslejlighed, der består af stue og køkken og 2 kontorer.

Borgerne der bor i botilbuddet har alle varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og tilbydes pædagogisk og praktisk støtte.

Der arbejdes ud fra et humanistisk menneskesyn. Der arbejdes med Relationspædagogik, Tegn til tale, Gentle Teaching og Selv- og medbestemmelse.