Bo- og Beskæftigelsescentret Vejen

er et kommunalt bo-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud i Vejen Kommune.

Til  centret er knyttet:

  • et dagcenter (Dagcentret Kærhøj)
  • et beskyttet værksted (Værkstedet Elmegade)
  • et botilbud (Nørregadehus 73 + 75)

Den fælles ledelse og administration er fysisk placeret dels på dagcentret Kærhøj og i Nørregadehus 73+75