Bakkehuset

Bakkehuset er et bo- og værested, efter Servicelovens bestemmelser. Huset består af 8 lejligheder samt fælles arealer.
Huset er bygget i 2005 og er beliggende i udkanten af Rødding by med ca. 1 km til bymidten.

Til Bakkehuset er der tilknyttet socialpædagogisk personale, der yder støtte og vejledning til borgerne. Der er 8 personaler tilknyttet huset, inklusiv en leder, stedfortræder og administrativ medarbejder.

Borgerne visiteres gennem kommunens sagsbehandlere.

Der er personaledækning i Bakkehuset på hverdage fra 7.00-22.00 og i weekender og helligdage fra 8.00-22.00.